Một số dự án đã triển khai

  • Chúng tôi chuyên về các giải pháp cho trung tâm điều hành Thành Phố Thông Minh ( IOC ), các giải pháp về màn hình ghép, truyền dẫn hình ảnh, chia sẻ điều khiển qua mạng và các giải pháp tổng thể cho IOC. Chúng tôi xin giới thiệu một số hình ảnh một số dự án chúng tôi đã triển khai.

Tin Liên Quan