Cặp giắc nối DCN LBB4119/00

Giá bán: Liên hệ

    - +

    Bộ kết nối DCN được cài đặt chứa 25 nữ và 25 nam
    Các đầu nối có thể được sử dụng với DCN 100 m (328 ft)
    Cáp lắp đặt LBB 4116/00.