Giá đỡ màn hình để bàn BT7383

Giá bán: Liên hệ

  - +
  • Recommended screen size: up to 28″
  • Max load: 9kg
  • VESA® compatibility: 75 x 75 & 100 x 100
  • Tilt: + 65°/- 90°
  • Swivel: 360° (at pole & arm pivot) 180° (at interface)
  • Screen rotation: 360°
  • Max extension: 586mm