Aetria, Giải pháp phòng điều khiển hoàn chỉnh của Datapath

Aetria, Giải pháp phòng điều khiển hoàn chỉnh của Datapath

Aetria là giải pháp tích hợp của Datapath để thiết kế, quản lý và vận hành các phòng điều khiển ở mọi quy mô.
Được phát triển cho các ứng dụng phức tạp và khó khăn nhất, Aetria làm cho công việc của các nhà tích hợp hệ thống trở nên dễ dàng hơn đồng thời cho phép các nhà điều hành phòng điều khiển tập trung vào các mục tiêu cốt lõi của họ.

Với Aetria, Người tích hợp hệ thống có quyền tự do thiết kế và triển khai giải pháp phù hợp bằng cách tuân theo một quy trình tích hợp, có cấu trúc.

Cấu hình của tất cả kết nối với máy trạm, video wall, nguồn, bố cục và mẫu được quản lý và vận hành từ một giao diện duy nhất.

Giao diện người dùng trực quan đảm bảo Người vận hành tập trung vào các mục tiêu cốt lõi của họ, thay vì cách làm cho công nghệ hoạt động.

Aetria hoạt động như thế nào?
Datapath cung cấp các giải pháp Aetria hoàn chỉnh, bao gồm các thành phần phần mềm và phần cứng sau:

Nhà thiết kế Aetria

Phần mềm thiết kế chuyên dụng giúp bạn dễ dàng tạo, xem xét và phê duyệt các thiết kế hệ thống Aetria mọi lúc, mọi nơi.

Trung tâm chỉ huy Aetria

Cung cấp giao diện tập trung cho các nhà tích hợp hệ thống để thiết kế, quản lý và vận hành các giải pháp phòng điều khiển.

Trạm làm việc Aetria

Với Aetria Workstation, các nhà điều hành phòng điều khiển có thể linh hoạt tổ chức, xem và kiểm soát nhiều nguồn trên màn hình máy trạm cục bộ của họ cùng với các ứng dụng cục bộ của họ trong thời gian thực.

Quản lý mạng Aetria

Thiết bị Aetria Network Manager được cấu hình sẵn với phần mềm Aetria Command Center để đơn giản hóa việc thiết lập và quản lý các giải pháp Aetria.

Kiểm soát tường Aetria

Phần mềm Aetria Wall Control chạy trên bộ điều khiển Datapath VSN để kết nối các bức tường video nhiều màn hình lớn vào Aetria.

Trung tâm chỉ huy Aetria
Nằm ở trung tâm của giải pháp Aetria, Trung tâm chỉ huy Aetria cung cấp một giao diện thống nhất, toàn diện cho các nhà tích hợp hệ thống để thiết kế, quản lý và vận hành các giải pháp phòng điều khiển. Các nhà điều hành phòng điều khiển sử dụng Trung tâm Chỉ huy Aetria để nhanh chóng và dễ dàng xem các nguồn họ cần trong thời gian thực trên bất kỳ bề mặt hiển thị nào được kết nối.

Nhà thiết kế Aetria
Aetria Designer là phần mềm thiết kế chuyên dụng cho các giải pháp Aetria. Người dùng không bị giới hạn bởi khả năng phần cứng và phần mềm nhưng có thể thiết kế dựa trên yêu cầu của người dùng. Sử dụng công cụ thiết kế đồ họa để chỉ định các vị trí, phòng, thiết bị, máy trạm và bức tường video cần thiết và để Aetria đề xuất giải pháp phù hợp.

Nhiều tùy chọn thiết kế có thể dễ dàng được xem xét, cập nhật và ký kết với người dùng cuối.

Nó được cung cấp miễn phí và có thể được cài đặt trên bất kỳ hệ thống Windows 10 nào. Thiết kế có thể được tạo mà không cần kết nối mạng, giúp bạn dễ dàng tạo, xem xét và phê duyệt thiết kế mọi lúc, mọi nơi.

Tin Liên Quan