Công nghệ LiveStream – Datapath LiveStream Technology

Công nghệ LiveStream
Quay video và âm thanh có độ trễ thấp giảm thiểu độ trễ trước khi xử lý bài đăng.

Controller datapath Sử dụng các API khác nhau bao gồm RGBEasy, Kernel Streaming, DirectX và Open GL, các hoạt động DMA ngang hàng có độ trễ thấp đạt được bằng cách sử dụng một công nghệ độc quyền cho phép truyền các đường chụp (không phải khung) khi chúng đến kho lưu trữ khung. Quá trình này làm giảm thời gian truyền DMA từ thời gian toàn khung hình xuống thời gian một dòng. Công nghệ Datapath LiveStream có sẵn để lựa chọn nếu và khi được yêu cầu, chỉ một ứng dụng khách duy nhất cho mỗi đầu vào có thể được xem xét cho LiveStream.

Độ trễ của video là gì?
Độ trễ của video là sự khác biệt về thời gian giữa việc chụp hình ảnh thời gian thực và hiển thị hình ảnh trên màn hình ghép. Sự khác biệt này đôi khi được gọi là độ trễ ‘hành động đến nhãn cầu’ hoặc ‘thủy tinh đối với thủy tinh’, ống kính máy ảnh đối với màn hình hiển thị. Nếu một tín hiệu không yêu cầu xử lý thêm, tín hiệu có thể được chuyển trực tiếp đến thiết bị đầu ra. Khi yêu cầu xử lý thêm tín hiệu, ví dụ như lớp phủ văn bản, trộn cạnh, mã hóa, v.v., tín hiệu phải được lấy mẫu vào một hệ thống có khả năng thực hiện những hành động này. Công nghệ chụp Datapath Vision được sử dụng trong các giải pháp yêu cầu xử lý thêm tín hiệu trước khi hiển thị, lưu trữ đĩa hoặc truyền tải mạng.

Máy ảnh, Quy trình, Màn hình

Công nghệ LiveStream – Datapath khi hiển thị video, độ trễ có thể được chia thành ba giai đoạn độ trễ riêng biệt, máy ảnh, quá trình và hiển thị. Đồng bộ hóa việc truyền dữ liệu giữa ba giai đoạn là rất quan trọng để giảm thiểu độ trễ. Nhà phát triển hệ thống chịu trách nhiệm đồng bộ hóa tốc độ chụp đầu vào với tốc độ làm tươi màn hình đầu ra. Nếu tỷ lệ đầu vào và đầu ra không đồng bộ, một hệ thống không đồng bộ tồn tại. Hệ thống không đồng bộ vẽ các khung hình tới màn hình với tỷ lệ độc lập với tín hiệu đầu vào, được xử lý hay không.

Quản lý tốc độ video
Một ví dụ thú vị về hệ thống hiển thị chụp không đồng bộ là tín hiệu đầu vào 60 Hz được hiển thị ở 59,97 Hz. Trong trường hợp này, tốc độ đầu vào nhanh hơn tốc độ đầu ra, nếu không được quản lý đúng cách, phần ‘quy trình’ và ‘hiển thị’ có thể đệm thêm các khung hình video, làm tăng độ trễ. Đối với trường hợp tốc độ tín hiệu đầu vào nhanh hơn đầu ra, các khung hình của video phải bị loại bỏ hoặc bỏ đi. Nếu tốc độ đầu vào là 59,97 Hz và tốc độ đầu ra là 60 Hz thì tốc độ đầu vào chậm hơn tốc độ đầu ra. Đối với trường hợp này, màn hình sẽ bị thiếu khung hình video và buộc phải phát cùng một bộ đệm thường xuyên.

Phát âm thanh
Để phát âm thanh và video được đồng bộ hóa ở độ trễ thấp, âm thanh phải được đệm với thời lượng không lớn hơn 100 ms. Độ trễ video hai khung hình ở 60 Hz là 33,2 ms (16,7 ms x2), độ trễ âm thanh 100 ms là chênh lệch tối đa mà tai người có thể chịu được để phát lại trực tiếp. Nhiều phương pháp phát lại âm thanh tồn tại cho hệ điều hành Windows và Linux. API phiên âm thanh Windows (WASAPI) cung cấp kết quả tốt nhất để phát trực tiếp âm thanh có độ trễ thấp. Sample2 của SDK RGBEasy hiển thị cách giao tiếp với WASAP.

Cách đo độ trễ
Độ trễ của video được đo bằng khung hình, nhân thời lượng khung hình tính bằng mili giây với số khung hình để có tổng độ trễ tính bằng mili giây. Đối với nguồn video 60 Hz, thời lượng khung hình là 16,7 ms, do đó độ trễ của 3 khung hình sử dụng tín hiệu đầu vào 60 Hz là 50 ms (3×16,7 ms). Trong hệ thống không đồng bộ, độ trễ ‘kính thành kính’ có dung sai là 1 thời gian khung hình. Do đó tồn tại trường hợp tốt nhất và trường hợp xấu nhất có độ trễ.

Một thử nghiệm không chính xác phổ biến để xác định độ trễ để phân tách tín hiệu tại nguồn của nó, một đầu vào vào hệ thống thu và đầu vào thứ hai trực tiếp đến màn hình. Nguồn hiển thị đồng hồ hoặc bộ đếm thời gian, sau đó người dùng chụp ảnh cả hai màn hình để tính toán sự khác biệt. Sử dụng phương pháp này nhiều yếu tố phải được xem xét, tốc độ màn trập của máy ảnh, tốc độ cập nhật đồng hồ nguồn, trong hoạt động kết xuất, màn hình hiển thị có liên quan đến vị trí của đồng hồ trên màn hình và tính chất không đồng bộ của tín hiệu như mô tả ở trên.

Để đo cả độ trễ và quản lý tốc độ một cách chính xác, tín hiệu đầu vào và đầu ra phải được theo dõi bằng máy hiện sóng. Chuyển đổi thụ động tín hiệu đầu vào và tín hiệu đầu ra sang VGA tương tự RGB và sử dụng tín hiệu đầu vào thang độ xám dày đặc, bộ đệm có thể được theo dõi bởi một phạm vi khi đọc bất kỳ dây RGB nào. Hai khung độ trễ video được hiển thị bên dưới sử dụng phương pháp theo dõi bộ đệm này.

Trực tiếp
Công nghệ thẻ ghi Datapath LiveStream cho phép các nhà phát triển đạt được độ trễ thấp hơn khi bắt tín hiệu video.

Độ trễ trên hệ thống đồ họa của bên thứ ba phụ thuộc vào một số yếu tố, ví dụ: nếu dữ liệu có thể được gửi trực tiếp đến GPU hoặc nếu được truyền qua bộ nhớ hệ thống, thì có bao nhiêu bộ đệm đang được sử dụng để xếp hàng luồng video đến.

Tin Liên Quan