Dự án

Triển khai trung tâm điều hành 4×3 tại Hà Nội

By : 91 Views02/04/2021
Triển khai trung tâm điều hành 4×3 tại Hà Nội

Triển khai trung tâm điều hành 4×3 tại Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư HCOM triển khai lắp đặt Hệ thống màn hình ghép 4×3 cho Trung tâm điều … Đọc thêm » “Triển khai trung tâm điều hành 4×3 tại Hà Nội”

Công ty cổ phần đầu tư HCOM triển khai lắp đặt Hệ thống màn hình ghép 4×3 cho Trung tâm điều hành tại Hà Nội. Với Hệ thống Màn hình ghép lớn bao gồm: 12 màn hình ghép ma trận 4×3 (4 cột x 3 hàng). Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau chia theo...Đọc Thêm

Xem thêm

Triển khai màn hình LED P2.5 tại hội trường của công ty hàng không Vietnam Airline

By : 72 Views29/03/2021
Triển khai màn hình LED P2.5 tại hội trường của công ty hàng không Vietnam Airline

Hệ thống màn hình led bao gồm 2 màn hình : Hệ thống màn hình LED cong dài 10m. Để hiển thị các nội dung thông tin quảng cáo của hãng, chương trình khuyến mãi… Hệ thống màn hình phẳng hiển thị các nội dung thông tin quảng cáo, hội họp, sự kiện… 64 cabinet led ghép lại thành một màn hình led P2.5 cỡ lớn...Đọc Thêm

Xem thêm

Triển khai hệ thống màn hình ghép 4×3 tại Yên Bái

By : 95 Views18/03/2021
Triển khai hệ thống màn hình ghép 4×3 tại Yên Bái

Triển khai hệ thống màn hình ghép 4×3 tại Yên Bái

Công ty cổ phần đầu tư HCOM triển khai lắp đặt Hệ thống màn hình ghép cho Hệ thống màn hình … Đọc thêm » “Triển khai hệ thống màn hình ghép 4×3 tại Yên Bái”

Công ty cổ phần đầu tư HCOM triển khai lắp đặt Hệ thống màn hình ghép cho Hệ thống màn hình ghép 4×3 tại Yên Bái. Với Hệ thống Màn hình ghép lớn bao gồm: 12 màn hình ghép ma trận 4×3 (4 cột x 3 hàng). Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau...Đọc Thêm

Xem thêm

Triển khai Trung tâm điều hành tại Hưng Yên

By : 95 Views18/03/2021
Triển khai Trung tâm điều hành tại Hưng Yên

Triển khai Trung tâm điều hành tại Hưng Yên

Công ty cổ phần đầu tư HCOM triển khai lắp đặt Hệ thống màn hình ghép 3×3 cho Trung tâm điều … Đọc thêm » “Triển khai Trung tâm điều hành tại Hưng Yên”

Công ty cổ phần đầu tư HCOM triển khai lắp đặt Hệ thống màn hình ghép 3×3 cho Trung tâm điều hành tại Hưng Yên từ ngày 23-25/01/2021. Với Hệ thống Màn hình ghép lớn bao gồm: 9 màn hình ghép ma trận 3×3 (3 cột x 3 hàng). Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều...Đọc Thêm

Xem thêm

Triển khai Hệ thống Màn hình ghép 36 tấm (12 cột x 3 hàng) cho TTĐH Tại Hà Nội

By : 100 Views12/03/2021
Triển khai Hệ thống Màn hình ghép 36 tấm (12 cột x 3 hàng) cho TTĐH Tại Hà Nội

Hệ thống màn hình HCOM Triển khai Hệ thống Màn hình ghép 36 tấm (12 cột x 3 hàng) tại trung tâm điều hành tại Hà Nội từ ngày 03-04/02/2012. Một hệ thống màn hình rất lớn, giúp hiển thị rất nhiều thông tin từ nhiều nguồn nhiều lĩnh vực khác nhau chia theo từng khu vực của màn hình, phục vụ cho việc điều hành giám...Đọc Thêm

Xem thêm

Triển khai Hệ thống Màn hình ghép cho Ngân Hàng tại Hà Nội

By : 113 Views11/03/2021
Triển khai Hệ thống Màn hình ghép cho Ngân Hàng tại Hà Nội

Triển khai Hệ thống Màn hình ghép cho Ngân Hàng tại Hà Nội

Công ty cổ phần đầu tư HCOM triển khai lắp đặt Hệ thống màn hình ghép cho Ngân hàng tại … Đọc thêm » “Triển khai Hệ thống Màn hình ghép cho Ngân Hàng tại Hà Nội”

Công ty cổ phần đầu tư HCOM triển khai lắp đặt Hệ thống màn hình ghép cho Ngân hàng tại Hà Nội từ ngày 05-06/02/2021. Với 02 hệ thống Màn hình ghép lớn bao gồm: 14 màn hình ghép ma trận 7×2 (7 cột x 2 hàng) và 10 màn hình ghép ma trận 5×2 (5 cột x 2 hàng). Hệ thống màn hình ghép này để hiển thị các thông tin của...Đọc Thêm

Xem thêm