Máy Chiếu PH510PG

Độ phân giải gốc: HD (1280×720)
Độ sáng (Lumen): 550
Tỷ lệ tương phản (Full On Full Off): 00.000: 1
Tiếng ồn – Độ sáng cao: <30 dB (A)
Tiếng ồn – Bình Thường: <24 dB (A)
Tiếng ồn – Kinh Tế: <23 dB (A)

0906 213 066