Màn hình LED trong suốt LG P24 LAT240

0

Khoảng cách điểm ảnh: 24mm

Loại LED: R, G, B Gói màu 3in1

ĐỘ trong suốt: 73%

Độ cong (lõm và lồi): 1.100R

Màn LED tự dính