Thiết bị điều khiển QSys Core 110f

Thay đổi về tính năng: Để giảm bớt những thách thức trong chuỗi cung ứng thành phần và tiếp tục cung cấp nguồn cung cấp ổn định cho khách hàng, Core 110f sẽ không còn có GPIO 16 x 16 nữa.

Ngoài ra, màn hình OLED và 2 cổng USB Loại A đã được thay thế bằng một giải pháp đơn giản hóa, có chức năng tương tự.