Thiết bị điều khiển IP-NINJA IDK NJR-CTB

  • Quản lý lên tới 512 kênh
  • Giao diện GUI nâng cao
  • 2 công LAN độc lập
  • Chuyển đổi dự phòng linh hoạt
  • Mã hóa kết nối SSL