Hệ Thống Màn Hình Ghép 3×3 55 inch Viền 3.5 mm

0

Hệ Thống Gồm:

+ 09 tấm màn hình ghép 55″ viền 3.5mm (55VL5F)

+ 01 Controller Datapath

+ 09 giá treo B-Tech (BT8310)

+ Dây HDMI LB Lusem 15m30m